Praktische informatie gebruik composttoilet

Waarom is het geurvrij ?

  • lucht wordt in het toilet ingezogen, circuleert meerdere malen in het toilet en verslaat dan de toilet via de luchtuitvoerbuis
  • Na ieder toiletbezoek wordt de humus automatisch gemengd.  Hierdoor wordt het vocht opgenomen en verspreid. .
  • Het toilet is warm : het droogt op en de aerobe bacteriën zorgen voor een snelle compostering.

Welke temperatuur heb ik nodig ?

De gewenste temperatuur is 18°C of hoger.  Indien de temperatuur lichtjes lager is, dan wordt de thermostaat best hoger gezet.  Is de omgevingstemperatuur heel wat lager tijdens het gebruik van het toilet, dan is een Biolet geen geschikt toilet. 

Wanneer het toilet niet gebruik wordt (bv vakantiehuis in de winter), dan is een lage temperatuur wel toegelaten.  Dus temperatuur is enkel belangrijk bij gebruik.

Wordt een composttoilet binnen of buiten geplaatst ?

Binnen.  Dit laat een stabiele temperatuur toe.

Wat zie ik wanneer ik een Biolet toilet gebruik ?

Niet veel.  Ongebruikt is het toilet gesloten.  Wanneer je gaat zitten dan opent de klep zich.  Na gebruik sluit de klep zich.

Kan ik papier gebruiken in een Biolet toilet?

Ja.  Het toilet papier wordt vochtig en mee opgenomen in het composteringsproces.  De cellulose in het papier versnelt de compostering nog.

Welk toiletpapier namen ?  als het toiletpapier alleen papier bevat, en dus geen plastic of te veel geurstoffen, dan is het geschikt.  Je kan dit testen in een glas water, als het papier los komt dan is het OK voor gebruik. 

You can put toilet paper in a Biolet composting toilet

Voeg ik iets toe na het toiletgebruik ?

Neen.  Je sluit het toilet en iets toevoegen is niet nodig.

Hoe regelmatig moet ik de compost verwijderen ?

Dit hangt af van het gebruik.  Wordt het toilet doorlopend gebruikt, dan is dit gemiddeld om de 3 tot 4 weken.  In geval van vakantiegebruik (niet permanent bewoond) is dit typisch 2 maanden.

Je verwijdert de bak onderaan, dit gaat gemakkelijk, je maakt je niet vuil en de geur van de open en gevulde bak is beperkt (geur zoals compostering). 

Hoe weet ik dat ik de compostbak moet leeg maken ?

  • The top modellen hebben een lichtje dat gaat branden (Biolet 55 en Biolet 65)
  • Het bovenste compostruimte wordt natter, het opdrogen vertraagt
  • Het plastieken buisje opzij geeft aan dat heet wat vloeistof aanwezig is in de onderste bak.  Als dit enkele dagen duurt, kan je de bak beter leegmaken.
  • 3 tot 4 weken van permanent gebruik zijn voorbij

Foto: de plastieken buis geeft het niveau aan van vloeistof in de bak onderaan (foto : geen vloeistof)

Foto : links lichtjes Biolet 55 - 65 (bak leegmaken, te veel vloeistof).  Rechts : thermostaat voor verwarmingsniveau.


Wat doe ik als ik het toilet niet gebruik voor een tijd ?

Je schakelt de elektriciteit uit (thermostaat op 0) en je sluit het toilet af met het speciale plastic afsluitelement.  Meer is niet nodig.

Moet ik het toilet reinigen ?

Het reinigen is erg beperkt:

  • de binnenruimte van de toilet wordt nooit gereinigd
  • de witte buitenzijde kan je eenvoudig via een nat doek met wat wasmiddel reinigen

Heb ik elektriciteit nodig ?

Ja voor de meeste modellen is dit nodig.  Het laagste elektriciteitsgebruik is bij de Separera scheidingstoiletten (normaal 16 watt, alternatieven van 4 watt en 0 watt).  

Hoe wordt het geïnstalleerd ?

De installatie is eenvoudig en vergt geen gespecialiseerde technicus. Zie installatie instructies.